Edukacija

U okviru kluba radne grupe za rad sa decom ce aktivno raditi na osmišljavanju sadržaja koji će odgovarati uzrastima. Pored srpske škole ‘Ivo Andrić’ klub želi da obezbedi dodatnu motivaciju deci da uče i koriste naš jezik, upoznaju se aktivno sa našom kluturom, imaju pristup knjigama i drugim edukativnim materijalima i druže se više jedni sa drugima.