Kultura

Klub Krug je mreža koja će podržavati kulturne događaje u kojima učestvuju naši ljudi. Muzika, igra, ples, pozorište, slikarstvo ili bilo koja druga oblast kulture su u središtu interesovanja kluba, i ideja je da aktivno i u kontinuitetu radimo na obezbeđivanju uslova za naše događaje iz oblasti kulture. Bilo

da se radi o umetnicima iz Srbije ili iz dijaspore, želja nam je da imamo kvalitetnu ponudu koja bi interesovala i mlađe i starije generacije.