Biznis

Poslovno umrežavanje je jedan od ključnih ciljeva Kluba Krug. Kroz aktivnosti koje mogu ponuditi naši preduzetnici, kao i kroz promociju raznih proizvoda i usluga koji potiču od naših ljudi, želimo da još više povezemo Srbe sa Belgijom i Evropom. Koordinacija oko ove oblasti obavljaće se sa svim zainteresovanim institucijama i udruženjima.

Članovi našeg Biznis-Kluba