Sport

U okviru kluba Kruga, sprovodiće se inicijative za druženje kroz sport i aktivnosti koji pospešuju zdravlje. Turniri u fudbalu, košarci i drugim sportovima će se organizovati prema interesovanjima a takođe i radionice koje uključuju jogu, meditaciju, pilates i slično su na raspolaganju članovima kluba.